JOB DESCRIPTION

1/ Làm việc theo sự phân công của quản lý

2/ Chấp hành lệnh điều hành sản xuất, tuân thủ nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động

3/ Có tinh thần học hỏi, ý chí cầu tiến, chăm chỉ siêng năng

4/ Yêu cầu đã tốt nghiệp tại các trường dạy nghề ngành cơ khí ( sắt , hàn)

5/ Làm việc tại xưởng sản xuất và tại công trường

 

CONTACT: Le Ngoc Phuong (0938736699)
DOWNLOAD HERE: Job Description

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx